Laboratorij za mikroskopijo [O]

Optična mikroskopija

Elektronska mikroskopija

Priprava vzorcev

 

 

 

 

na naslovno stran

Oprema
 

  • polarizacijski mikroskop Olympus BX51 TRF-6 z dvojnim svetlobnim virom (presevna/odbita svetloba)
  • digitalna kamera Olympus SC-50
  • polarizacijski mikroskop Leitz Orthoplan
  • makroskop Wild M420
  • digitalna kamera Leica DFC450
  • stereomikroskopi: Olympus SZ61, Wild M5, Nikon SMZ1, Nikon SMZ-U, Nikon SMZ800 z digitalno kamero DXM 1200F, Zeiss WG.

 

 

 

 klik poveča sliko!
numuliti iz karbonatnega turbidita v eocenskem flišu pri Strunjanu, zbrusek v presevni svetlobi, širina slike ~2.5 cm. 

 

Wild M420
makroskop Wild M420 z digitalno kamero Leica DFC450