Po priimku: špela-goričan-en


Tim Cifer

mladi raziskovalec
01 4706 375
tim.cifer@zrc-sazu.si

Kata Cvetko-Barić

tehnična sodelavka
01 4706 341
kata@zrc-sazu.si

Dr. Irena Debeljak

znanstvena sodelavka
01 4706 379
irenade@zrc-sazu.si

Dr. Špela Goričan

predstojnica
01 4706 371
spela@zrc-sazu.si

Adrijan Košir

geolog
01 4706 378
adrijan@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andreamp@zrc-sazu.si

Tomaž Verbič

raziskovalec

Dr. Katica Drobne

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 374
katica@zrc-sazu.si

Dr. Dragica Turnšek

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 373
dturnsek@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Duje Kukoč

mladi raziskovalec

Muriz

zunanji sodelavec

Vasja Mikuž

dr., znanstveni sodelavec v pokoju