Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Kata Cvetko-Barić

tehnična sodelavka

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Duje Kukoč

mladi raziskovalec

Vasja Mikuž

dr., znanstveni sodelavec v pokoju

Iztok Sajko

samostojni strokovni sodelavec
+386 1 470 63 13
iztok.sajko@zrc-sazu.si