Tim Cifer

mladi raziskovalec
01 4706 375
tim.cifer@zrc-sazu.si

Dr. Irena Debeljak

znanstvena sodelavka
01 4706 379
irena.debeljak@zrc-sazu.si

Dr. Katica Drobne

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 374
katica.drobne@zrc-sazu.si

Dr. Špela Goričan

znanstvena svetnica
01 4706 371
spela.gorican@zrc-sazu.si

Filip Litera

tehnični sodelavec
01 4706 341
filip.litera@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andrea.martin-perez@zrc-sazu.si

Dr. Dragica Turnšek

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 373
dragica.turnsek@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Verbič

znanstveni sodelavec
01 4706 376
tomaz.verbic@zrc-sazu.si