asistent z doktoratom

Raziskovalna dejavnost
  • taksonomilja in biostratigrafija kalcitnega nanoplanktona (neogen, paleogen, recentni)
  • sestava nanoplanktonskih združb in njen (paleo)ekološki in (paleo)geografski pomen
  • popularizacija znanosti (delavnice, poljudnoznanstvena predavanja)
Izbrane publikacije

Bartol, M. 2010: Two new Pontosphaera species from the Middle Miocene of NE Slovenia (western Central Paratethys). - Micropaleontology, 56, 509-516.

Bartol, M., Pavšič, J., Dobnikar, M., Bernasconi, S.M. 2008: Unusual Braarudosphaera bigelowii and Micrantholithus vesper enrichment in the Early Miocene sediments from the Slovenian Corridor, a seaway linking the Central Paratethys and the Mediterranean. - Palaeogeogr. palaeoclimatol. palaeoecol., 267, 77-88.

Bartol, M. 2009: Middle Miocene calcareous nannoplankton of NE Slovenia (western Central Paratethys). Ljubljana: Založba ZRC/ZRC Publishing, 136 pp. (PDF)

Bartol, M., Pavšič, J. 2005: Badenian discoasters from the section in Lenart (Northeast Slovenia, Central Paratethys. - Geologija, 48, 211-223.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Jurska in kredna radiolarijska stratigrafija Južnih Alp v severozahodni Sloveniji: časovna opredelitev dinamike sedimentacijskih bazenov na robu Neotetide (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Paleontologija in sedimentarna geologija (raziskovalni program • 1. januar 201331. december 2017)

Življenjepis

Izobrazba:

2003 – diploma, Oddelek za Biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
2008 – doktorat, Oddelek za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve:

2003-2007  Botanični vrt Univerze v Ljubljani
2007-2008  Aquarius d.o.o. Ljubljana
2008-           Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU

Ključne besede

biostratigrafija • nanoplankton • neogen