Adrijan Košir

geolog
01 4706 378
adrijan@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Duje Kukoč

mladi raziskovalec

Muriz

zunanji sodelavec

Vasja Mikuž

dr., znanstveni sodelavec v pokoju