DinoLab - otroške ustvarjalne delavnice o dinozavrih

Zaradi prenove zaprto.

 

 

 

Dinozavri v Sloveniji

Leta 1999 je bilo med gradnjo avtoceste pri Kozini odkrito prvo najdišče dinozavrov v Sloveniji. Ostanki dinozavrov se pojavljajo v nekdanji kraški votlini, ki je zapolnjena z usedlino, v kateri so pogosti kosi zdrobljenih kosti in številni dobro ohranjeni zobje. Najdišča dinozavrov in drugih kopenskih vretenčarjev v paleokraških votlinah so v svetu redka, najdišče pri Kozini pa je najverjetneje prvo tako najdišče v kamninah zgornjekredne starosti. Kemična in mehanska preparacija zbranega materiala poteka na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. V dosedanjih raziskavah smo na podlagi več kot 150 najdenih zob ugotovili, da ostanki pripadajo rastlinojedim hadrozavrom in mesojedim dromeozavrom. Poleg dinozavrov smo našli tudi ostanke vsaj treh različnih vrst krokodilov, koščice rib, žab in majhnih plazilcev.

Leta 2000 je zbiralec fosilov Franc Pajtler v kamnolomu Stranice pri Slovenskih Konjicah našel majhen košček kosti. Po značilni zgradbi smo lahko ugotovili, da je nekoč pripadal rastlinojedemu dinozavru. Med pripravo Vitrine četrtletja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije so pri pregledu bogatega fosilnega gradiva iz Stranic, ki ga je Franc Pajtler zbral pred več kot dvajsetimi leti, nali še nekaj večjih kosov dinozavrskih kosti.

Nenavadne sledove v zgornjetriasnem dolomitu na Medvedjem Brdu nad Godovičem domačini poznajo že od nekdaj. Včasih so domnevali, da gre za odtise medvedjih tac. Pred 15 leti so postali pozorni nanje tudi strokovnjaki iz Prirodoslovnega muzeja, saj bi lahko šlo za dinozavrske stopinje. Glede na to, da so domnevne stopinje nastale pred 220 milijoni let, pa je bolj verjetno, da pripadajo kakšni drugi skupini kopenskih reptilov.