Title:
Mesozoic Corals of Slovenia. Mezozojske korale Slovenije
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 16
Keywords:
Language(s):
Description

Velik del slovenskega ozemlja je zgrajen iz mezozojskih, to je triasnih, jurskih in krednih karbonatnih kamnin, katerih pomemben delež sestavljajo koralni grebeni. Ti so v Sloveniji mestoma tako obsežni, da se prištevajo med največje in najbogatejše v svetu. Njihovi glavni graditelji so korale, ki jih avtorica raziskuje že vrsto let. Knjiga združuje rezultate vseh dosedanjih del in jih dopolnjuje z najnovejšimi raziskavami doma in s sodobnimi ugotovitvami v svetu. Po enotnem sistemu je predstavljenih 211 vrst koral, ki po starosti sodijo v zgornji trias, zgornjo juro ter spodnjo in zgornjo kredo.

This book is a synthesis of 25 years' research on the Mesozoic corals of Slovenia. The monograph includes 211 species of Scleractinia, belonging to 123 genera and 13 suborders. The corals were collected from 92 localities or groups of localities. Stratigraphically, these reefs are assignable to the Upper Triassic, Upper Jurassic, and Lower and Upper Cretaceous. The first part of the book describes the localities in stratigraphic order. The main lithological characteristics and fossil communities are described for each coral locality, and ecological control of reef growth and demise is discussed for every time interval. The most important part of the monograph is the paleontological presentation of 211 coral species. All the published data are systematically compiled, revised and complemented with new data from Slovenia and elsewhere. The presentation of each species comprises a complete synonymy, a short description and all the important emendations in the systematics. Furthermore, it gives information about the geographical and stratigraphical distribution, which is also shown graphically for Slovenia. Each species is presented in a separate plate of illustrations. Lists of the species, localities and fossil assemblages are added in the appendix. An indispensable publication for paleontologists interested in taxonomy of corals and paleoecology of Mesozoic reefs.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-44-7

Specifications

hardback • 22 × 30 cm • 513 pages • 211 plates, 453 b-w pictures

Price

not for sale