Laboratorij za mikroskopijo [E]

Elektronska mikroskopija

Optična mikroskopija

Priprava vzorcev

 

 

 

Oprema
 

  • vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-IT100: - nov SEM (2015) z visokovakuumskim (HV) in grobovakuumskim (LV) načinom delovanja, SED, LV SED, BED in CLD (katodna luminiscenca) detektorji ter detektorjem za EDS (energijsko-disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov) za kvalitativno in kvantitativno elementno kemijsko analizo 
  • vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-T330A z digitalnim zajemom slike s programom Orion: - starejši (letnik 1989!), a izjemno zanesljiv konvencionalni visokovakuumski SEM 
  • naprševalnik z zlatom Baltec SCD-50 - za nanos tankega filma prevodne kovine na vzorce za opazovanje v visokem vakuumu 
  • naprševalnik JEOL JEC-530 - za naprševanje z ogljikom
 


JEOL JSM-IT100.

 


Naprševalnik z zlatom Baltec SCD-50.

 


Naprševalnik z ogljikom JEOL JEC-530.

 Boksitni ooid v karbonatnem vezivu; LV BEI slika ter karte vsebnosti aluminija, kalcija in železa. Posneto z JSM-IT100.