PaleoknjižnicaKnjižnica Paleontološkega inštituta hrani bogat fond knjig in revij s področij paleontologije, paleoekologije, stratigrafije in sedimentologije. 

Uradne ure za študentke in študente:
dogovor preko elektronskega naslova

Katalog

COBISS (Biblioteka SAZU)
Knjige in revije, dostopne v knjižnici Paleontološkega inštituta, imajo signaturno oznako "G" ali "Paleontologija"!
npr.: Signatura: II 90598 G ali Paleontologija II 153156/1
Če pri signaturi črke ni, pomeni, da je knjiga v centralni biblioteki SAZU.

 
Elektronske revije in baze podatkov

ScienceDirect (zbirka Earth & Planetary Sciences; 1995--)
SpringerLink (skoraj celotna zbirka; 1995--)
Lyell Collection (Journal of the Geological Society)
TMS (Journal of Micropalaeontology)
Micropaleontology Press (reviji Micropaleontology in Stratigraphy)
Paleontological Society Journals (Journal of Paleontology (2000-), Paleobiology (1999-))
EBSCOhost Web
Web of Knowledge
JSTOR

Dostop do vseh zbirk e-revij na ZRC SAZU (2014) (povezava)

Brezplačno posredovanje člankov med članicami konzorcija knjižnic (navodila)

Medknjižnična izposoja: illsazu@zrc-sazu.si / (01) 4706 250 (Biblioteka SAZU

Info: tim.cifer@zrc-sazu.si / (01) 4706 375