Paleontologija in sedimentarna geologija

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Špela Goričan
 • Naslov v izvirniku

  Paleontologija in sedimentarna geologija

 • Šifra

  P1-0008 (B)

 • Trajanje

  od 01. januar 2018 do 31. december 2023
Opis

Namen programa je nadaljevati dosedanje raziskave biokronologije, evolucije, paleoekologije in paleobiogeografije izbranih skupin fosilov. Ker je razprostranjenost vseh fosilnih taksonov vezana na določen čas in prostor - to je na omejeno obdobje v geološki zgodovini in na specifično okolje, v katerem so organizmi živeli - so nujen sestavni del programa tudi detajlne stratigrafske, sedimentološke, mineraloške in geokemične raziskave. S kombinacijo vseh raziskav bomo rekonstruirali sedimentarno evolucijo in paleogeografski položaj proučevanih sedimentacijskih prostorov.
Glavne teme raziskav v naslednjih petih letih so:

 1. Jursko-kredna sedimentarna evolucija Julijskega pokrova in primerjava s sosednjimi bazeni v Sloveniji in Italiji; primerjava med evolucijo južnega kontinentalnega roba Tetide v divergentnem (jura) in konvergentnem režimu (kreda).
 2. Katalog in conacija pliensbachijskih, toarcijskih in aalenijskih radiolarijev; detekcija radiolarijskih favnističnih obratov ("faunal turnover"), korelacija z istočasnimi obrati pri drugih fosilnih skupinah in z globalnimi paleooceanografskimi spremembami.
 3. Mezozojska sedimentarna evolucija bazena Hawasina v Omanu.
 4. Sistematika, tafonomija in paleobiogeografija zgornjekrednih vretenčarskih združb - nahajališči pri Kozini in Stranicah in njun pomen za paleogeografske rekonstrukcije zahodne Tetide v zgornji kredi.
 5. Miocenske diatomeje in silikoflagelati Slovenije; paleoekološka evolucija miocenskih bazenov v Sloveniji; paleogeografska rekonstrukcija širšega prostora Centralne Paratetide.
 6. Terciarni sesalci Slovenije - sistematika, paleobiologija in paleoekologija.
 7. Jamski medved iz slovenskih najdišč - paleobiologija in populacijska dinamika.

Rezultati

glej SICRIS


Tip
Program

Raziskovalna področja
NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P000
Geologija, fizična geografija P005