Naslov:
Catalogue and Systematics of Pliensbachian, Toarcian and Aalenian Radiolarian Genera and Species
Avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Katalog obsega 90 rodov, 274 vrst in 13 podvrst radiolarijev iz treh stopenj v spodnji in srednji juri: pliensbachija, toarcija in aalenija. Dva rodova, 37 vrst in 3 podvrste so formalno opisani novi taksoni, 24 vrst je opisanih v odprti nomenklaturi. Vsak takson je predstavljen z vso dosedanjo sinonimiko, originalnim opisom in originalnimi opombami (v prevodu, če originalni jezik ni angleščina), poznejšimi revizijami, pripombami avtorjev tega kataloga in etimologijo. Opisi vrst in podvrst vsebujejo še originalne meritve, ime tipične lokalitete in podatke o geografski razširjenosti. Vsaka vrsta ali podvrsta je predstavljena s samostojno tablo, na kateri so slike holotipa in več primerkov iz naših vzorcev. Kjer je mogoče, so ilustrirani primerki z različnih paleogeografskih območij. Vzorci so bili pobrani na 30 profilih, posnetih v cirkumpacifiškem pasu (Kalifornijski polotok, Oregon, Britanska Kolumbija, Japonska) in v območju Tetide (Oman, Turčija, Slovenija, Avstrija). Dodatek na koncu knjige vsebuje kratek opis vzorčevanih profilov in seznam vseh obravnavanih taksonov.

Knjiga je namenjena predvsem paleontologom, ki se ukvarjajo s taksonomijo jurskih radiolarijev.

Kazalo vsebine

Abstract

Povzetek

Acknowledgements

1. Introduction

Objectives of this publication

Organization of chapters

2. Systematics

2.1. Concepts of systematics and limitations

2.2. Notes for user

2.3. Systematic description of genera and species

3. Description of localities

4. Listing of species

4.1. Alphabetical listing by genus

4.2. Alphabetical listing by species

4.3. Listing in ascending order of species/subspecies codes

References

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-65-5

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 29,5 cm • 446 strani