Anja Kocjančič

asistentka+386 1 4706 373

anja.kocjancic@zrc-sazu.siRaziskovalni interesi:

kredna stratigrafija, sedimentologija, paleoekologija, paleontologija, foraminifere, kalcitni nanoplankton

- Mag. inž. geol. (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Oddelek za geologijo) - 2020
- študentka doktorskega študijskega programa Grajeno okolje, študijsko področje Geologija (Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) - 2020 -