znanstvena svetnica v pokoju

Telefon:
01 4706 374
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Po doktoratu o sistematiki in paleobiogeografiji paleogenskih alveolinid je raziskave razširila na druge velike bentosne foraminifere, kot so kompleksne miliolide in aglutinirane konične foraminifere. Vseskozi se ukvarja s stratigrafijo paleogena v Dinaridih. Del njenih raziskav je namenjen tudi študiju recentnih foraminifer v življenjskem okolju. V letih, ko se je še aktivno potapljala, je raziskovala v Jadranskem morju, v Rdečem morju, na Maldivih ter v priobalnih morjih Karibov in zahodne Avstralije. Od leta 1985 intenzivno raziskuje biotske spremembe na kredno-terciarni meji v plitvomorskih razvojih.

Sodi med najvidnejše in najbolj aktivne raziskovalce paleogenskih foraminifer. Sodelovala je v vseh UNESCO projektih na temo paleogena (IGCP projekti: 274, 286, 393, 552 in 555) in bila sourednica zbornika Paleogene Shallow Benthos of the Tethys (Dela/Opera SAZU, 34/1-2, 1998). V zadnjih letih se največ ukvarja z raziskavami za atlas paleogenskih foraminifer, ki ga pripravlja delovna skupina WOLF (Working Group on Larger Foraminifera), ustanovljena leta 2009.

Izbrane publikacije

Drobne, K., Ćosović, V., Moro, A., Bucković, D., 2011: The role of the Palaeogene Adriatic Carbonate Platform in the spatial Distribution of Alveolinids. In: Ercan Özcan (guest ed.) Turkish Journal of Earth Sciences Vol. 20, 721-751.

Drobne, K., Ogorelec, B., Pavšič, J., Pavlovec, R., 2009: Paleocen in eocen v jugozahodni Sloveniji - Paleocene and Eocene in SW Slovenia. In: Geologija Slovenije – Geology of Slovenia (Pleničar, M., Ogorelec, B., Novak, M., eds.), Geološki zavod Slovenije, (2011), 311-372.

Ćosović, V., Drobne, K., Ogorelec, B., Moro, A., Koić, M., Šoštarko, I., Tarlao, A., Tunis, G., 2008: Decastronema barattoloi (De Castro), index fossil of the Paleocene and the Eocene peritidal sediments from the Adriatic carbonate platform. –Geologica croatica 61/2-3, 321-332, 2 pls.

Drobne, K., Ogorelec, B., Riccamboni, R., 2007: Bangiana hanseni n.gen. n.sp. (Foraminifera), an index species of  Danian age (Lower Paleocene) from the Adriatic carbonate platform (SW Slovenia, NE Italy, Herzegovina).  SAZU Razprave 4.razr. 45, 5-71, 12 pls.

Drobne, K., Trutin, M., 1999: Alveolinas from the Bunić section (Lika, Croatia). Geol. Croatica  50/2, 215–223, 2 Pls.

Ćosović, V., Drobne, K., 1998: Lutetian Orthophragmininae from the Istrian peninsula (Croatia and Slovenia). In: Hottinger, L., Drobne, K. (eds), Paleogene shallow benthos of the Tethys 2.  DELA–Opera 4. razr. SAZU 34/2, 173– 182, 1 Pl.

Serra – Kiel, J., Hottinger, L., Caus, E., Drobne, K., Ferrandez, C., Jauhri, A.K., Less, G., Pavlovec, R., Pignatti, J., Samso, J.M., Schaub, H., Sirel, E., Strougo, A., Tambareau, Y., Tosquella, J., Zakrevskaja, E., 1998: Larger foraminiferal biostratigraphy of the Tethyan Paleocene and Eocene. Bull. Soc. géol. France, 169, 281–299.

Ćosović, V., Drobne, K. 1995: Palaeoecological significance of morphology of Orthophragminids from Istrian peninsula (Croatia and Slovenia). Geobios, Mem. Spec.18, 93–99.

De Castro, P., Drobne, K.& Gušić, I.,1994: Fleuryana adriatica n.gen. n. sp. (Foraminiferida) from the Uppermost Maastrichtian of the Brač Island (Croatia) and some other localities on the Adriatic carbonate platform. – Razprave SAZU, 4. razr., 35, 129-149.

Cimerman, F., Ogorelec, B., Drobne, K., 1988: L’association des Foraminiferes benthiques des vases de la Baie de Veliko Jezero sur l’ile de Mljet et de la falaise Lenga, ouverte vers la mer (Adriatique moyenne). Revue de Paleontologie (Geneve), vol.spec. 2. Benthos ’86, Parte II, 741 – 753, Geneve.

Drobne, K., 1985: Periloculina dalmatina, a new trematophorid miliolid from the Cuisian of Yugoslavia. Razprave SAZU 4.razr.26, Zbornik Ivana Rakovca, 159–176, 6 figs, 10 pls.

Drobne, K. 1984. Periloculina slovenica B form from the Paleocene of Majevica Mt. (Yugoslavia) and the new family Fabulariidae. - Razprave 4. razr. SAZU, 25, 1-32.

Drobne, K., Cimerman, F., 1984: Die vertikale Verbreitung der Lituolacean und Miliolacean (Foraminifera) an einem Unterwasserkliff in der Adria (Jugoslawien). Facies 11, 157 – 172, 2 Taf., Erlangen.

Golubić, S., Campbell, E.S., Drobne, K., Cameron, B., Balsam, W.L., Cimerman, F., Dubois, L., 1984: Microbial Endoliths. A benthic overprint in the sedimentary record and paleobathymetric cross – reference with Foraminifera. J.of Paleontology 58, 351 – 361.

Drobne, K., Cimerman. F., 1982: Die vertikale Verbreitung der Lituolacea und Miliolacea (Foraminifera) an einem Unterwasserkliff in der Adria (Jugoslawien) In: Luterbacher, P (Ed.). Palaeobatymetrie, 2, Tuebingen.

Drobne, K. 1977. Alvéolines paléogènes de la Slovénie et de l’Istrie. Mémoires suisses de Paléonotologie, 99, 1-132, 21 pls, Bâle.

Drobne, K., 1975: Hottingerina lukasi n. gen., n. sp. (Foraminiferida) du Paleocene moyen provennant du Nord-Ouest de la Yougoslavie. Razprave , 4.razr. SAZU 18, 242-253, 10 pls, Ljubljana.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 7. aprila 1936. Diplomirala leta 1961 iz geologije in paleontologije na univerzi v Ljubljani. Magistrirala leta 1970 na univerzi v Zagrebu, doktorirala leta 1972 na univerzi v Ljubljani s tezo Razvoj paleogenskih alveolin v južnozahodni Sloveniji. Strokovno se je izpopolnjevala na Dunaju in v Baslu.

V letih 1961 do 1972 je delala kot asistentka na Katedri za geologijo in paleontologijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Leta 1972 se je zaposlila na Inštitutu za paleontologijo SAZU (pozneje preimenovanem v Paleontološki inštitut Ivana Rakovca ZRC SAZU). Na inštitutu nadaljuje raziskovalno delo tudi po upokojitvi.

Ključne besede

velike foraminifere • stratigrafija • paleogen • kreda