Urša Kastelic Kovačič

asistentka+386 1 4706 563

ursa.kastelic-kovacic@zrc-sazu.siOd leta 2020 zaposlena na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC
SAZU kot mlada raziskovalka. Glavno raziskovalno področje so fosilni
vretenčarji. Trenutno se največ ukvarjam s paleobiologijo ter geokemično
obravnavo fosilnih ostankov jamskega medveda.

 

- Mag. inž. geol. (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta,
Oddelek za geologijo) - 2020
- študentka doktorskega študijskega programa Grajeno okolje, študijsko področje Geologija (Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) - 2020 -