Advanced Methods in Sedimentary Petrography

Tečaj o naprednih metodah v sedimentarni petrografiji

ZRC SAZU v Ljubljani,
od 15. do 17. maja 2017

Predavateljica:
Laura González-Acebrón* 
Universidad Complutense de Madrid

Tečaj poteka v okviru programa Erasmus+ v organizaciji Skupine za sedimentarno geologijo, Podiplomske šole ZRC SAZU ter Paleontološkega inštituta in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

Udeležba je brezplačna. Prijave zbiramo na naslovu:

andreamp@zrc-sazu.si

Predavanja bodo v Mali dvorani ZRC SAZU, praktične predstavitve pa v Laboratoriju za mikroskopijo na Paleontološkem inštitutu.
 

 

 

Advanced Methods in Sedimentary Petrography

 

Fluid inclusion petrology and microthermometry
What is a fluid inclusion? Different classifications. Sample preparation and equipment. What kind of geological problems can be solved with fluid inclusions? Homogeneous vs. heterogeneous entrapment. Genetic implications. Changes after entrapment. Microthermometry. Diagenetic and hydrothermal realm. Some insights in possible applications on speleothem fluid inclusions (noble gas analysis, stable isotopes on aqueous phase, femto laser and microthermometry). Theory + videos showing microthermometric measurements + observation under microscope.

Cathodoluminescence (CL) in sedimentary rocks
CL basics and principles. Hot vs. cold CL devices. Spectral CL and SEM-CL. Case studies in carbonates and feldspars. 

Sandstone provenance
Focused on petrographic studies of the whole sandstone framework plus CL observations (geochemical approaches will not be specifically addressed). Different point counting methods. Restoring diagenesis. Rock fragments. Ternary diagrams. Case studies. Theory and observation under microscope.

 

* dr. Laura González-Acebrón je profesorica na Oddelku za stratigrafijo Univerze Complutense v Madridu v Španiji. Ukvarja se s sedimentarno geologijo, največ s provenienco in diagenezo peščenjakov. Njeno ožje raziskovalno področje je uporaba tekočinskih vključkov v diagenetskih rekonstrukcijah in druge napredne metode v petrografiji sedimentnih in tudi metamorfnih kamnin. O tehnikah preiskav tekočinskih vključkov se je izpopolnjevala pri pionirju metode Robertu Goldsteinu na Univerzi v Kansasu v ZDA. Objavlja v revijah Sedimentary Geology, Chemical Geology, Marine Geology, Journal of Sedimentary Research in drugje.
CV (povezava)

Tečaj je namenjen profesionalnim geologom in študentom geologije z vsaj osnovnimi izkušnjami z mikroskopsko petrografijo.
Udeležence vabimo, da s seboj prinesejo mikroskopske preparate in fotografije.

 

Urnik
 

ponedeljek 15. maja, 9:30 – 12:30 z odmorom:
Tekočinski vključki, predavanje in mikroskopiranje
Mala dvorana ZRC SAZU,
Novi trg 4, II. nadstropje

  
 

torek 16. maja, 9:30 – 13:00 z odmori:
Katodna luminiscenca in Provenienca peščenjakov, predavanja in mikroskopiranje
 

  
 

sreda 17. maja, 9:30 – ...:
Diskusija v laboratoriju

 

 

.