Laboratorij za mikroskopijo

Elektronska mikroskopija
in mikroanaliza

Optična mikroskopija

Priprava vzorcev

 

 

 

 

 

kontakt:
tim.cifer@zrc-sazu.si
t: 01 4706 375
[Tim Cifer]
 

 

Laboratorij za elektronsko in optično mikroskopijo na ZRC SAZU, ki deluje od 2016, je zastavljen izrazito multidisciplinarno, saj je namenjen uporabi v temeljnih in uporabnih raziskavah, ki jih izvajajo raziskovalci s področij paleontologije, geologije, krasoslovja, arheologije, botanike, zoologije, mikrobiologije in z nekaterih področij humanistike. 

Jedro laboratorija je en najsodobnejših modelov kompaktnih, a hkrati vsestransko uporabnih vrstičnih elektronskih mikroskopov JEOL JSM-IT100. Konfiguracija modela je polna (all-in-one): mikroskop deluje tako v visokovakuumskem (HV) kot grobovakuumskem (LV) načinu, opremljen je s konvencionalnim detektorjem sekundarnih elektronov (SED), detektorjem odbitih elektronov (BED), ki omogoča opazovanje topografije, sestave in stranskih senčnih ploskev, detektorjem za EDS (energijsko-disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov) za kvalitativno in kvantitativno elementno kemijsko analizo, detektorjem sekundarnih elektronov za grobi vakuum (LV SED), ter katodoluminiscenčni detektor Jeol/Gatan Mini CL s fotopomnoževalko (CLD). SEM lahko v celoti upravljamo z računalnikom – z ekranom na dotik, tipkovnico in miško – ali pa s klasično delovno ploščo. Programska oprema vključuje paket za 3D slikovno analizo in merjenje hrapavosti površine.

Integralni del sistema za elektronsko mikroskopijo, potreben predvsem za pripravo vzorcev za elementno analizo z EDS, je napraševalnik JEOL JEC-530, ki je namenjen nanašanju tankih prevodnih ogljikovih plasti na vzorce, posebno na polirane zbruske, ki jih napršene lahko analiziramo pri visokem vakuumu, hkrati pa jih lahko preučujemo tudi pod optičnim mikroskopom v presevni svetlobi. V komori naprave lahko napršimo tudi velike vzorce – do premera 120 mm.

Novi optični polarizacijski mikroskop Olympus BX51 TRF-6 z dvojnim virom svetlobe je prilagojen za preiskave v presevni in odbiti svetlobi. Ima trinokularni tubus, standardni nabor objektivov za petrografske preiskave in rotacijsko mizico. Opremljen je s kamero Olympus SC-50, ki je povezana z osebnim računalnikom s programsko opremo Stream 1.9.

 

Operacijo »Laboratorij za mikroskopijo ZRC SAZU« delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

 


                         


 

 

 

vrstični elektronski mikroskop JEOL JSM-IT100

 

ogljični naprševalnik JEOL JEC-530

 

polarizacijski mikroskop Olympus BX51