Skip to main content
Franc Cimerman (1933-2015)

22. november 1933 - 1. junij 2015
strokovnoraziskovalni sodelavec 

Franciju Cimermanu v spomin (Špela Goričan, Geologija 58/1, 2015)

CIMERMAN, Franc, JELEN, Bogomir, SKABERNE, Dragomir. Late Eocene benthic foraminiferal fauna from clastic sequence of the Socka - Dobrna area and its chronostratigraphic importance (Slovenia). Geologija., 2006, knj. 49, 1, str. 7-44.

OTONIČAR, Bojan, CIMERMAN, Franc. Facialna analiza, biostratigrafija in depozicijski model srednje-miocenskih karbonatnih kamnin med Krško vasjo in Obrežjem. V: REŽUN, Bojan (ur.). 2. slovenski geološki kongres, Idrija, 26.-28. september 2006. Zbornik povzetkov. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju, 2006, str. 71.

CIMERMAN, Franc. Pismo profesorja Necker-Saussura o železovih rudnikih na Kranjskem Alexandru Brongniartu. Proteus, maj-jun. 2002, letn. 64, št. 9/10, str. 417-423.

CIMERMAN, Franc, LANGER, Martin R.. Mediterranean foraminifera, (Dela, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca, 30, 2). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. 118 str., 93 str. črnobelih pril.

CIMERMAN, Franc. L'analyse statistique des Foraminifères arénacés et porcelanés à l'ouest de l'île de Hvar (Adriatique moyenne, Yougoslavie). Rapp. P-V. Réun. - Comm. Int. Explor. Sci. Mer Mediterr., 1985, let. 29, št. 5, str. 345-346.

DROBNE, Katica, PAVLOVEC, Rajko, DROBNE, Franc, CIMERMAN, Franc, ŠIKIĆ, lidija. Nekatere velike foraminifere iz zgornjeeocenskih in bazalnih oligocenskih skladov v severni Sloveniji. Geol. glas. (Sarajevo), 1985, let. 28, str. 77-177.

DROBNE, Katica, CIMERMAN, Franc. Die vertikale Verbreitung der Lituolaceen und Miliolaceen (Foraminifera) an einem Unterwasserkliff in der Adria (Jugoslawien). Facies, 1984, 11, str. 157-172.

GOLUBIĆ, Stjepko, CAMPBELL, Susan E., DROBNE, Katica, CAMERON, B., BALSAM, William Lando, CIMERMAN, Franc, DUBOIS, L. Microbial endoliths: a benthic overprint in the sedimentary record, and a paleobathymetric cross-reference with foraminifera. J. paleontol., 1984, vol. 58, no. 2, str. 351-361.

CAMPBELL, Susan E., GOLUBIĆ, Stjepko, DROBNE, Katica, CIMERMAN, Franc. Microborings in foraminiferal test: an ecological and paleoecological cross-reference. Rapp. P-V. Réun. - Comm. Int. Explor. Sci. Mer Mediterr., 1983, let. 28, št. 3, str. 245-246.

TURK, Ivan, CIMERMAN, Franc, DIRJEC, Janez, POLAK, Slavko, MAJDIČ, Jurij. 45.000 let stare fosilne dlake jamskega medveda iz najdišča Divje babe I v Sloveniji. Arheol. vestn., 1995, letn. 46, str. 39-51.

MÁRTON, Emö, CIMERMAN, Franc. Paleomagnetism of Oligocene andesite tuffs near Peračica (Slovenia) = Paleomagnetizem oligocenskih andezitnih tufov pri Peračici (Sloveniji). Razpr. - Slov. akad. znan. umet., Razr. naravosl. vede, 1995, let. 36, str. 277-285.

ODIN, Gilles Serge, JELEN, Bogomir, DROBNE, Katica, UHAN, Jože, SKABERNE, Dragomir, PAVŠIČ, Jernej, CIMERMAN, Franc, COSCA, Michael, HUNZIKER, Christophe. Premiers âges géochronologiques de niveaux volcanoclastiques oligocènes de la Région de Zasavje, Slovénie. G. Geol., 1994, vol. 56, n. 1, str. 199-212.

CIMERMAN, Franc, DROBNE, Katica, OGORELEC, Bojan. L'association de foraminiferes benthiques des vases de la baie de Veliko jezero sur l'ile de Mljet et de la falaise Lenga, ouverte vers la mer (Adriatique moyenne). Rev. paléobiol.,1988, vol. spec. no. 2, str. 741-753.

PLENIČAR, Mario, CIMERMAN, Franc. Oligocenske bazalne usedline v Sloveniji. Geol. glas. (Sarajevo), 1985, let. 28, str. 179-183.

CIMERMAN, Franc, PLENIČAR, Mario. Oligocenske bazalne usedline v Sloveniji. Mostar, 1984.

OGORELEC, Bojan, MIŠIČ, Miha, ŠERCELJ, Alojz, CIMERMAN, Franc, FAGANELI, Jadran, STEGNAR, Peter. Sediment sečoveljske soline = Sediment of the salt marsh of Sečovlje. Geologija. [Tiskana izd.], 1981, knj. 24, str. 179-216.

CIMERMAN, Franc, PAVLOVEC, Rajko, PAVŠIČ, Jernej, TODESCO, Livio. Biostratigrafija paleogenskih plasti v Goriških brdih. Geologija. 1974, knj. 17, str. 7-130.

CIMERMAN, Franc. Okamnine, priče izumrlega življenja. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1971. 26 str.

CIMERMAN, Franc. The genus Pavonitina Schubert (Foraminiferida) and its systematic position. Micropaleontology, 1969, letn. 15, str. 111-115.

CIMERMAN, Franc. Halkyardia maxima n.sp. (Middle Oligocene) and Halkyardia minima (Liebus) (Middle Eocene). Ann. Soc. Geol. Pol., 1969, let. 39, str. 295-304.

CIMERMAN, Franc Oligocene Beds in Upper Carniola (Slovenia, NW Yugoslavia) and their Foraminiferal fauna. Bull. Sci., Conseil Acad. RSF Yougoslavie Section A Zagreb, t. 12 no 9-10, p. 251-253, 1967

CIMERMAN, Franc. Ledena doba. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 1961. 16 str. 

Izobrazba

Diploma na Univerzi v Ljubljani 1958
Magisterij na Univerzi v Ljubljani 1984

Zaposlitve

Od 1956 zaposlen v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, od 1979 na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. Po upokojitvi 1997 zunanji sodelavec inštituta.
 

Ključne besede
holocen
terciar
foraminifere
stratigrafija
mikropaleontologija