Title:
Jurassic and Cretaceous Stratigraphy and Sedimentary Evolution of the Julian Alps, NW Slovenia
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Avtor v monografiji podaja detajlno stratigrafsko razčlenitev jurskih in krednih globljemorskih zaporedij na več lokalitetah v Julijskih Alpah – na Mangartu, v Dolini Triglavskih jezer in v širši okolici Bovca. Stratigrafska zaporedja primerja s podobnimi zaporedji v severni Italiji in sedimentarno evolucijo ozemlja razlaga v povezavi z regionalnimi tektonskimi premiki, evstatičnimi nihanji morske gladine in globalnimi paleooceanografskimi spremembami. Knjiga je delo s področja regionalne geologije. Besedilo je v angleškem jeziku z izvlečkom v slovenščini.

A detailed stratigraphy of Jurassic and Cretaceous deep-water sediments in the Julian Alps is presented. The study areas are located at Mt. Mangart, in the Triglav Lakes Valley and in the broader surroundings of Bovec. The successions are paleogeographically attributed to the Bovec Basin and the Julian High, and correlated with similar successions elsewhere in the Southern Alps. The sedimentary evolution is reconstructed and discussed in relation to synsedimentary tectonics, eustatic sea-level fluctuations and global paleoceanographic changes. The monograph is a fundamental publication for stratigraphy and sedimentology of Jurassic and Cretaceous deposits in the Julian Alps.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-15-9

Specifications

paperback • 20 × 27 cm • 98 pages • 105 illustrations

Price

not for sale