Naslov:
Jurassic and Cretaceous Stratigraphy and Sedimentary Evolution of the Julian Alps, NW Slovenia
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Avtor v monografiji podaja detajlno stratigrafsko razčlenitev jurskih in krednih globljemorskih zaporedij na več lokalitetah v Julijskih Alpah – na Mangartu, v Dolini Triglavskih jezer in v širši okolici Bovca. Stratigrafska zaporedja primerja s podobnimi zaporedji v severni Italiji in sedimentarno evolucijo ozemlja razlaga v povezavi z regionalnimi tektonskimi premiki, evstatičnimi nihanji morske gladine in globalnimi paleooceanografskimi spremembami. Knjiga je delo s področja regionalne geologije. Besedilo je v angleškem jeziku z izvlečkom v slovenščini.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6568-15-9

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 27 cm • 98 strani • 105 ilustracij