Title:
Paleogene Shallow Benthos of the Tethys, 1. Paleogene larger Foraminifera (reference list)
Author:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Seznam literature o paleogenskih velikih foraminiferah, ki ga je v glavnem sestavil Johannes S. Pignatti, je zelo izčrpen seznam referenc o stratigrafiji, paleoekologiji, morfologiji in taksonomiji paleogenskih velikih foraminifer. Tovrstna literatura seže prav na začetek geološke znanosti in je mnogokrat raztresena v težko dostopnih in manj znanih publikacijah. Sedaj je ta velika količina podatkov, ki bi sicer ostali znani samo redkim specialistom, postala dostopna širši javnosti. Predstavlja nepogrešljivo orodje za vsakogar, ki se ukvarja s katerimkoli področjem geologije in paleontologije paleogena. Kamnine s paleogenskimi velikimi foraminiferami tvorijo marsikje pomembne kolektorje za nafto ali pa so v njih nahajališča drugih gospodarsko pomembnih surovin. Pričujoči seznam bo tako dobrodošel ne le akademskim raziskovalcem, temveč tudi tistim, ki se v praksi ukvarjajo z izkoriščanjem naravnih bogastev.

This book is a compilation of the exhaustive bibliography on Paleogene larger foraminifera from the first publications in the early 19th century to 1997. The list consists of 4750 references, each provided with comments and taxonomic key words.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6242-12-1

Specifications

paperback, jacket • 20,5 × 28 cm • 296 pages

Price

not for sale