Naslov:
Paleogene Shallow Benthos of the Tethys, 1. Paleogene larger Foraminifera (reference list)
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Seznam literature o paleogenskih velikih foraminiferah, ki ga je v glavnem sestavil Johannes S. Pignatti, je zelo izčrpen seznam referenc o stratigrafiji, paleoekologiji, morfologiji in taksonomiji paleogenskih velikih foraminifer. Tovrstna literatura seže prav na začetek geološke znanosti in je mnogokrat raztresena v težko dostopnih in manj znanih publikacijah. Sedaj je ta velika količina podatkov, ki bi sicer ostali znani samo redkim specialistom, postala dostopna širši javnosti. Predstavlja nepogrešljivo orodje za vsakogar, ki se ukvarja s katerimkoli področjem geologije in paleontologije paleogena. Kamnine s paleogenskimi velikimi foraminiferami tvorijo marsikje pomembne kolektorje za nafto ali pa so v njih nahajališča drugih gospodarsko pomembnih surovin. Pričujoči seznam bo tako dobrodošel ne le akademskim raziskovalcem, temveč tudi tistim, ki se v praksi ukvarjajo z izkoriščanjem naravnih bogastev.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6242-12-1

Specifikacija

mehka vezava, ščitni ovitek • 20,5 × 28 cm • 296 strani