Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentološke raziskave na območju trase in spremljajočih objektov HC Koper-Izola
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
3. avgust 2006–30. junij 2014
Opis

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentološke raziskave na območju trase in spremljajočih objektov HC Koper-Izola

 

 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

DARS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Stratigrafija P450 • Sedimentologija P460 • Paleontologija P006