Naslov:
Srednjemiocenske kremenične alge Slovenije. Paleontologija, stratigrafija, paleoekologija, paleobiogeografija
Middle Miocene Siliceous Algae of Slovenia. Paleontology, stratigraphy, paleoecology, paleobiogeography
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Miocenske sedimentne kamnine, v katerih najdemo kremenične alge, so v Sloveniji redke. Odkrite so bile le v šestih krajših profilih v Savskem bazenu. Avtor je v knjigi natančno obdelal paleontologijo, stratigrafijo, paleoekologijo in paleobiogeografijo diatomej. Na podlagi datacij nahajališč mehkužcev v Krškem bazenu in razširjenosti nekaterih fosilnih skupin je zaključil, da je povezava Centralne Paratetide z vzhodnim in zahodnim Mediteranom obstajala tudi v zgornjem badeniju. Na temelju geografske razširjenosti vrste Pereiraea gervaisi domneva, da je povezava Centralne Paratetide z Mediteranom skozi slovenski koridor obstajala vse do konca badenija.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-27-9

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 27 cm • 255 strani • 40 slik, 46 tabel