Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom
podoktorska raziskovalka na Geološkem zavodu Norveške v Trondheimu01 4706 373

acrne@zrc-sazu.si
  • sedimentologija in geokemija karbonatnih kamnin
  • stratigrafija (predkambrija in mezozoika)

Kump, L.R, Junium, C., Arthur, M.A., Brasier, A., Fallick, A., Melezhik, V., Lepland, A., Črne, A.E., Luo, G. 2011: Isotopic Evidence for Massive Oxidation of Organic Matter Following the Great Oxidation Event. - Science 334, 1694-1696. DOI: 10.1126/science.1213999

Črne, A. E., Weissert, H., Goričan, Š., Bernasconi, S. M. 2011: A biocalcification crisis at the Triassic-Jurassic boundary recorded in the Budva Basin (Dinarides, Montenegro). – Geological Society of America Bulletin, 123, p. 40-50. doi: 10.1130/B30157.1.

Črne, A. E., Goričan, Š. 2008: The Dinaric Carbonate Platform margin in the Early Jurassic: a comparison between successions in Slovenia and Montenegro. – Bollettino della Societa geologica Italiana/Italian Journal of Geosciences, 127(2), p. 389-405. (PDF)

Črne, A. E., Šmuc, A., Skaberne, D. 2007: Jurassic neptunian dikes at Mt Mangart (Julian Alps, NW Slovenia). – Facies, 53 (2), p. 249-265. doi: 10.1007/s10347-007-0102-8

Paleontologija in sedimentarna geologija ( research programme • 01. januar 2018 - 31. december 2023)

Izobrazba in delovne izkušnje:

2004: Diploma iz geologije na Oddelku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
2004 – 2009: doktorska študentka (mentorica: Špela Goričan) na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU; dodatno usposabljanje na ETH Zürich kot akademski gost (6 mesecev)
2009 –:  podoktorska raziskovalka na Geološkem zavodu Norveške (NGU); delo na mednarodnem projektu FAR DEEP
2009 –:  delna zaposlitev na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU (asistent z doktoratom)

 

 

 

 

 

 

Ključne besede
predkambrij
mezozoik
stratigrafija
karbonati
geokemija
sedimentologija