Skip to main content
Duje Kukoč

mladi raziskovalec

pooblaščena oseba za gašenje požara(01) 4706 369

duje@zrc-sazu.siLeta 2008 diplomiral iz geologije na Prirodoslovno-matematični fakulteti Univerze v Zagrebu. Od leta 2009 zaposlen kot mladi raziskovalec na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU in vpisan na doktorski študij geologije na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru doktorske naloge se ukvarja z jursko in kredno stratigrafijo globokomorskih bazenov v Dinaridih. Do sedaj je natančneje preučil Blejski bazen v severozahodni Sloveniji in Gevgelijski ofiolitni kompleks v Makedoniji.

Goričan, Š., Košir, A., Rožič, B., Šmuc, A., Gale, L., Kukoč. D., Celarc, B., Črne, A.E., Kolar-Jurkovšek, T., Placer, L., Skaberne, D. 2012: Mesozoic deep-water basins of eastern Southern Alps (NW Slovenia).- Journal of Alpine Geology, 54, 101-143. (PDF)

KUKOČ, D., GORIČAN, Š., KOŠIR, A. 2012: Lower Cretaceous carbonate gravity-flow deposits from the Bohinj area (NW Slovenia): evidence of a lost carbonate platform in the Internal Dinarides: Bulletin de la Société Géologique de France, v. 183, p. 383-392.(PDF)

MARTINUŠ, M., BUCKOVIĆ, D., KUKOČ, D. 2012: Discontinuity surfaces recorded in shallow-marine platform carbonates : an example from the Early Jurassic of the Velebit Mt. (Croatia). Facies, 58, 649-669. 

KUKOČ, D., GORIČAN, Š., KOŠIR, A., BELAK, M., HALAMIĆ, J., HRVATOVIĆ, H. 2011: Starost bazaltov in razvoj karbonatne platforme  v Gevgelijskem ofiolitnem kompleksu pri Demir Kapiji (Makedonija). Geološki zbornik 21: 71-73.

BUCKOVIĆ, D., MARTINUŠ, M., KUKOČ, D., CVETKO TEŠOVIĆ, B., GUŠIĆ, I. 2010: High-frequency sea-level changes recorded in deep-water carbonates of the Upper Cretaceous Dol Formation (island of Brač, Croatia). Geol. Carpath. 61, 1, 29-38.

DRAGIČEVIĆ, I., ŠEGVIĆ, B., KUKOČ, D., VRANJKOVIĆ, A., GORIČAN, Š. 2010: Postaja 3 - Stop 3 : profil Papratnica - cross-section Papratnica : ofiolitni melanž - ophiolitic mélange. V: Vodič ekskurzija. Zagreb: Hrvatski geološki institut, 35-40.

KUKOČ, D., GORIČAN, Š., KOŠIR, A. 2010: Radiolarian dating of Lower Cretaceous carbonate gravity-flow deposits from Bohinj area (NW Slovenia): significance for reconstruction of a lost carbonate platform in the Internal Dinarides. V: CHATZIPETROS, A. (ur.), MELFOS, V. (ur.), MARCHEV, P. (ur.), LAKOVA, I. (ur.). Abstracts volume, (Geologica Balcanica, Vol. 39, no. 1/2). Sofia: Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences.

KUKOČ, D. 2008: Procjena dubine valne baze na temelju granulometrijskih karakteristika sedimenata : diplomski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb,  pp. 47.

Ključne besede
biostratigrafija
mezozoik
radiolariji