Dr. Irena Debeljak

znanstvena sodelavka01 4706 379

01 425 77 55

irena.debeljak@zrc-sazu.si
Od leta 1990 zaposlena na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU. Njeno glavno raziskovalno področje so fosilni vretenčarji: od triasnih ihtiozavrov, zgornjekrednih dinozavrov in krokodilov do kvartarnih sesalcev. Trenutno se največ ukvarja s paleobiologijo jamskega medveda. Na Oddelku za arheologijo Univerze v Ljubljani uči arheozoologijo pri predmetu Arheologija okolja.

Turk, I., Dirjec, J., Debeljak, I., Huber, Đ. 1992: Divje babe I - poskus uporabe statistične analize množičnih živalskih ostankov v paleolitski arheologiji. IV. Posamično najdeni zobje jamskega medveda. – Arheol. vestn., 43, 7-22, Ljubljana.

Buser, S., Debeljak, I. 1996: Lower Jurassic beds with bivalves in south Slovenia. (Spodnjejurske plasti s školjkami v južni Sloveniji.) – Geologija, 37-38, 23-62, Ljubljana.

Debeljak, I. 1996: A simple preparation technique of cave bear teeth for age determination by cementum increments. – Rev. paleobiol., 15/1, 105-108, Geneve.

Debeljak, I. 1996: Ontogenetic development of dentition in the cave bear. – Geologija, 39, 13-77, Ljubljana.

Debeljak, I. & Buser, S. 1997: Lithiotid bivalves in Slovenia and their mode of life. – Geologija, 40, 3-25, Ljubljana.

Debeljak, I., Košir, A., Otoničar, B. 1999: A preliminary note on dinosaurs and non-dinosaurian reptiles from the Upper Cretaceous carbonate platform succession at Kozina (SW Slovenia). – Razpr. IV. razr. SAZU, 40, 3-25, Ljubljana

Debeljak, I. 2000: Dental cementum in the cave bear; comparison of different preparation techniques. – Geol. zb. 15, 25-40, Ljubljana.

Debeljak, I. 2002: Fossil population structure of the cave bear from Divje babe I site, Slovenia. – Abh. Karst- Höhlenkd. A, 34, 41-48, München.

Debeljak, I., Košir, A., Buffetaut, E. & Otoničar, B. 2002: The Late Cretaceous dinosaurs and crocodiles of Kozina (SW Slovenia): a preliminary study. – Mem. Soc. Geol. It., 57/1, 193-201, Roma.

Debeljak, I. 2004: Fossil population structure of the cave bear from Potočka zijalka (Slovenia). – Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss., 13, 173-182, Wien.

Debeljak, I., Buffetaut, E., Buser, S., Košir, A., Krivic, K., Mikuž, V., Otoničar, B. 2005: Terrestrial vertebrate locality in Upper Cretaceous Gosau Beds near Stranice (NE Slovenia). – Geol. zb., 18, 26-28, Ljubljana.

Debeljak, I. 2007: Fossil population structure and mortality of the cave bear from the Mokrica cave (North Slovenia). – Acta Carsol., 36/3, 475-484.

Rabeder, G., Debeljak, I., Hofreiter, M., Withalm, G. 2008: Morphological responses of cave bears (Ursus spelaeus group) to high-alpine habitats. – Die Höhle, 59, 59-72, Wien.

Debeljak, I. 2011: Determination of Individual Age and Season at Death in Cave Bear from Ajdovska jama near Krško (Slovenia). – Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss., 20, 51-63, Wien.

 

Paleontologija in sedimentarna geologija (research programme • 01. januar 2018 - 31. december 2023)

Izobrazba

Diploma – 1989, Odsek za geologijo, FNT, Univerza v Ljubljani
Magisterij – 1996, Oddelek za geologijo, NTF, Univerza v Ljubljani
Doktorat – 2003, Oddelek za geologijo, NTF, Univerza v Ljubljani 

Ključne besede
kvartar
mezozoik
dinozavri
jamski medved
vretenčarji
paleontologija