Dr. Nina Zupančič

višja znanstvena sodelavka
(dopolnilno zaposlena raziskovalka)nina.zupancic@zrc-sazu.si
Zaposlena na Univerzi v Ljubljani na Naravoslovnotehniški fakulteti na Oddelku za geologijo.  Dopolnilno zaposlena na PIIR ZRC SAZU v okviru programa Paleontologija in sedimentarna geologija. Učim predmete Geokemija, Statistika v geologiji in Okoljska geologija ter Geologija za študente gozdarstva. Raziskovalni interesi: petrologija, geokemija in geoarheologija.

Zupančič, N., Šebela, S., Miler, M. 2011: Mineralogical and chemical characteristics of black coatings in Postojna cave system. - Acta carsol., 40/2, 307-317.

Skobe, S., Maniatis, Y., Dotsika, E., Tambakopoulos, D., Zupančič, N. 2010: Scientific charaterization of the Pohorje marbles, Slovenia.- Archaeometry, 52/2, 177-190.

Skobe, S., Zupančič, N. 2009: A cathodoluminescence and petrographical study of marbles from the Pohorje area in Slovenia. - Chem. Erde, 69/1, 75-80.

Márton, E., Trajanova, M., Zupančič, N., Jelen, B. 2006: Formation, uplift and tectonic integration of a Periadriatic intrusive complex (Pohorje, Slovenia) as reflected in magnetic parameters and palaeomagnetic directions. - Geophys. j. int., 167/ 3, 1148-1159.

Dobnikar, M., Dolenec, T., Zupančič, N., Činč Juhant, B. 2001: The Karavanke Granitic Belt (Slovenia) - a bimodal Triassic alkaline plutonic complex. Schweiz. - Mineral. Petrogr. Mitt., 81, 23-38.

Zupančič, N., Pirc, S. 1999: Calcium distibution in soil and stream sediments in Istria (Croatia) and the Slovenian littoral.- J. geochem. explor., 65, 205-218.

Zupančič, N. 1999: Lead contamination in the roadside soils of Slovenia. - Environ. geochem. health, 1/21, 37-50. 

Paleontologija in sedimentarna geologija (research programme • 01. januar 2018 - 31. december 2023)

Ime in priimek: Nina Zupančič
Datum in kraj rojstva: 4. november 1963, Ljubljana

Izobrazba:
1970 – 1978: Osnovna šola Ledina, Ljubljana
1978 – 1982: Gimnazija Vida Janežič – Poljane
1982 – 1987: Univerza v Ljubljani, FNT, Odsek za geologijo
1987: dipoloma, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, FNT, Odsek za geologijo
1990: magisterij, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, FNT, Odsek za geologijo
1994: doktorat znanosti, Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za geologijo

Akademski naslovi:
1987 – 1997: asistentka za področje geologije na Univerzi v Ljubljani
1999 –  2009: docentka za področje geologije na Univerzi v Ljubljani
2009 -           : izredna profesorica za področje geologije na Univerzi v Ljubljani

Znanstveni naslovi:
2006 -          : znanstvena sodelavka

Zaposlitev:
1987 –         : Univerza v Ljubljani, NTF, Oddelek za geologijo
2004 - : Dopolnilna zaposlitev na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU

Mednarodno sodelovanje:
2001 – 2003: Vodja slovensko – madžarskega bilateralnega projekta »Geologija SV  Slovenije in JZ Madžarske«
2004 – 2006: Vodja slovensko – grškega bilateralnega projekta »Fizikalnokemične značilnosti marmorjev in provenienca marmorjev iz arheoloških najdišč«

Aktivno znanje jezikov:
angleško, špansko, nemško, srbsko/hrvaško

Raziskovalna področja
NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P000
Geologija, fizična geografija P005
Petrologija, mineralogija, geokemija P420

Ključne besede
geokemija
geoarheologija
petrologija