znanstveni sodelavec
(dopolnilno zaposleni raziskovalec)

Telefon:
01 4706 369
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalni interesi:

neogenska in kvartarna stratigrafija, sedimentologija, paleontologija, paleoekologija in paleogeografija, paleontologija diatomej in silikoflagelatov , geoarheologija

Pedagoška dejavnost:

predavatelj predmetov Geologija s paleontologijo, Stratigrafija, Geologija kvartarja, Paleontologija, Paleoekologija na Oddelku za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Drugo:

urednik strokovno-znanstvene revije Geološki zbornik, član Strokovnega sveta Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Izbrane publikacije

Rojht, H., Horvat, A., Athanassiou, Ch. G., Vayias, B. J., Tomanović, Ž., Trdan, S. 2010: Impact of geochemical composition of diatomaceous earth on its insecticidal activity against adults of Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae). – J. Pest Sci., 83/4, 429-436.

Rojht, H., Horvat, A., Trdan, S. 2010: Local Slovenian quartz sands have low insecticidal activity against rice weevil (Sitophilus orzyae [L.], Coleoptera, Curculionidae) adults. – Journal of Food, Agriculture & Environment, 8/3-4, 500-505.

Pavšič, J., Horvat, A. 2009: Eocene, Oligocene and Miocene in central and eastern Slovenia. – In: Pleničar, M., Ogorelec, B., Novak, M. (eds.): The Geology of Slovenia, 373-426.

Turk, J., Horvat, A. 2009: Sedimentological method for determination of palaeoenvironmental conditions at the Ljubljansko barje, case study Stare gmajne. (In: Velušček, A. (Ed.): The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC) – Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 16, 35-48.

Horvat, A. 2004: Srednjemiocenske alge Slovenije: paleontologija, stratigrafija, paleontologija, paleobiogeografija. - Middle Miocene siliceous algae of Slovenia: Paleontology, Stratigraphy, Paleoecology, Paleobiogeography. − ZRC Publ., 255 pp., Ljubljana.

Horvat, A., Mišič, M. 2004: Mineralogy and sedimentology of diatomaceous sediments in Slovenia. – RMZ - Materials and geoenvironment, 51/4, 2145-2161.

Horvat, A. 2003: Upper Badenian diatom paleoecology of the western part of Central Paratethys. – Geologija, 46, 251 - 262.

Horvat, A. 2003: Middle Miocene silicoflagellates from the western part of Central Paratethys. – Razpr. 4. razr. SAZU 44, 57 79.

Rižnar, I., Miletić, D., Verbič, T., Horvat, A. 2002: Middle Miocene sediments on the northern part of Gorjanci between Čatež and Kostanjevica (SE Slovenia). – Geologija, 45, 531-536.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Paleontologija in sedimentarna geologija (raziskovalni program • 1. januar 201831. december 2023)

Življenjepis

Izobrazba:

Diploma – 1986, Univerza v Ljubljani
Magisterij – 1990, Univerza v Ljubljani
Doktorat – 2003, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve:

Od 1987 zaposlen na Oddelku za geologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Od 2004 dopolnilno zaposlen na Paleontološkem inštitutu Ivana Rakovca ZRC SAZU

Gostovanja v tujini:

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Hrvaška: v letih 2008-2010 po 1 mesec kot gostujuči profesor

Raziskovalna področja

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P000 • Paleontologija P006