asistent

Telefon:
01 4706 375
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalni interesi:

jurska stratigrafija, paleontologija in biostratigrafija radiolarijev

Izbrane publikacije

CIFER, Tim, GORIČAN, Špela, GAWLICK, Hans-Jürgen, AUER, Matthias. Pliensbachian, Early Jurassic radiolarians from Mount Rettenstein in the Northern Calcareous Alps, Austria. Acta Palaeontologica Polonica. 2020, 65, [issue] 1, str. 167-207, zvd., ilustr. ISSN 0567-7920. DOI: 10.4202/app.00618.2019.

Življenjepis

Izobrazba:
Diploma (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo) - 2014
Magisterij (Westfällische Wilhelms-Universität Münster, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät) - 2016
Študent doktorskega študijskega programa Grajeno okolje, študijsko področje Geologija (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) - 2016 -