Skip to main content
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca

Paleontološki inštitut Ivana Rakovca je specializiran za tri temeljna področja geologije – paleontologijo, stratigrafijo in sedimentologijo. Raziskave obsegajo paleontologijo izbranih skupin organizmov (diatomej, silikoflagelatov, radiolarijev, foraminifer, mehkužcev, koral in vretenčarjev), sedimentarno geologijo mezozojskih in kenozojskih karbonatnih platform in bazenov ter geobiologijo terciarnih in recentnih terestričnih karbonatov.

Preberi več
KNJIŽNICA

Uradne ure za študentke in študente:
Po dogovoru preko elektronskega naslova.

Medknjižnična izposoja:
E-pošta: illsazu@zrc-sazu.si
Telefon: +386 1 4706 250 (Biblioteka SAZU)

Informacije: tim.cifer@zrc-sazu.si /
+386 1 4706 375